Αθλητική μάλαξη

Η αθλητική μάλαξη είναι ένας συνδυασμός τεχνικών. Συνήθως χρησιμοποιούμε την ενεργοποίηση των ιστών μέσα από το Deep Tissue massage, αλλά και αποφορτίζουμε την ένταση των μυοπεριτονιακών σημείων πυροδότησης πόνου (Trigger Points). Μέσα από αργές κινήσεις που στόχο έχουν την κίνηση της περιτονίας σε όλα τα επίπεδα, βοηθάμε την τόνωση και την ελαστικότητα όλου του σώματος.

 

Χρησιμοποιώντας τη μέθοδο των trigger points χαλαρώνουμε περιοχές με χρόνιους πόνους. Πέρα από την κακή στάση σώματος λόγω εργασίας, μυικοί μικροτραυματισμοί μπορεί να δημιουργούνται από υπέρχρηση ή έλλειψη διατάσεων μετά από αθλητικές δραστηριότητες.

 

Σε συνδυασμό πάντα με την αρωματοθεραπεία πετυχαίνουμε μυική χαλάρωση, ελαστικότητα των μυών, καλύτερη στάση σώματος, αντοχή στα αθλήματα, υγεία του κυκλοφορικού συστήματος, αλλά και εξάλειψη των χρόνιων πόνων από καθημερινή κακή στάση του σώματος.

Subscibe here for our newsletter!

Thanks for your subscription!