Δέσποινα Μωυσίδου

Η Δέσποινα Μωυσίδου ως απόγονος παραδοσιακών θεραπευτών, από παιδί είχε αναζητήσεις υπαρξιακές και οδηγήθηκε στην μελέτη του χριστιανισμού, της αστρολογίας και της ψυχολογίας. Εκπαιδεύτηκε στο SRT (Spiritual Response Therapy), στο EFT (Emotional Release Technich), στο Reiki, στο Tantra και στην διδασκαλία του σαμανισμού και της σαμανικής παραδοσιακής θεραπείας των Q’eros των Άνδεων από σημαντικούς δασκάλους. Κατά τη διάρκεια εκπαίδευσής της στο Θεραπευτικό Τροχό, συντελέστηκε η αλλαγή αντίληψης που αναζητούσε καθώς στη διετή διαδρομή της εκπαίδευσης αυτής βίωσε την απελευθέρωση από πόνους και φόβους, την αποδοχή της σκιάς της και του εαυτού της και την εγκαθίδρυση ευδαιμονίας, ομορφιάς και εσωτερικής γαλήνης. Έκτοτε ο τρόπος ζωής της διέπεται από τις αρχές της αρμονίας, της ανταπόδοσης, της αγάπης και της συνεχής εξέλιξης και η καθημερινότητά της είναι πολύ ωραία και συναρπαστική.

 

Μετά την αποφοίτησή της από το Θεραπευτικό Τροχό, το Δεκέμβρη του 2012, ασκεί θεραπευτικά και μεταδίδει με ευγνωμοσύνη τη γνώση που έλαβε από τους Elizabeth B. Jenkins, Don Juan Nunez & Ivan Del Prado, Don Americo & Gayle Yabar, Roel Fredrix και Jane Rigby. Παράλληλα είναι καθηγήτρια εφήβων, εισηγήτρια σεμιναρίων, συντονίστρια-εμψυχώτρια ομάδων και εκπαιδεύτρια ενηλίκων και εφήβων σε θέματα Περιβαλλοντικής Αγωγής και Προσωπικής Ανάπτυξης. Έχει σημαντικό εθελοντικό έργο και έχει συνεργαστεί με πολλούς φορείς, ιδρύματα και κοινωφελείς οργανώσεις στην Ελλάδα και την Ευρώπη, πάντα με σκοπό την δια βίου μάθηση και όραμα την προσωπική και συλλογική εξέλιξη.

Subscibe here for our newsletter!

Thanks for your subscription!